Chefen

Att vara ny som chef innebär många utmaningar. Inte bara för den nye chefen, utan även för övriga medarbetare. Det är därför önskvärt att denne så snart som möjligt kommer in i chefsrollen. Så att arbetet i organisationen störs så litet som möjligt av bytet av chefsperson.

För att påskynda anpassningen till den nya chefsrollen måste den som är ny som chef vara väl insatt i organisationen. Det är även en fördel om den nye chefen känner övriga medarbetare väl. Att det finns ett mått av respekt för den nye chefen förutsätter vi också. Givet detta, kan vi titta på vad som kan främja en snabbare anpassning.

Utbildning

En chefsutbildning kan vara direkt avgörande för att den som är ny som chef snabbt skall kunna smälta in. Rätt utbildning för rätt person är avgörande för hur detta avlöper. Är det en mindre organisation bör vikten läggas vid att den nye chefen får en överblick av hela organisationen.

Är det en större organisation kan detta vara mindre lämpligt. I stället bör man då koncentrera sig på samverkan mellan medarbetare. Det är ett vanligt inslag inom så kallad team building att alla ska lära känna varandra. Att riva de osynliga murar som ofta finns mellan chefen och de övriga medarbetarna. Så snart man lyckats skapa en informell atmosfär blir det genast lättare för alla.

Ny som chef

Den som är ny som chef måste därför så snabbt som möjligt lära känna de andra medarbetarna. Även om detta kanske inte blir huvudtemat i en chefsutbildning. Att skapa en harmonisk atmosfär på arbetsplatsen kan vara helt avgörande för hur snabbt chefen smälter in. Låt de övriga medarbetarna berätta om sina arbetsuppgifter för den nye chefen. Är den nye chefspersonen rekryterad från de egna leden är ofta mycket vunnet. Det ger ju bland annat en signal till de övriga att lojalitet lönar sig.

Förutom den chefsutbildning vi nämnde ovan, bör den som är ny som chef även tillåtas att cirkulera runt på arbetsplatsen. Således bör han eller hon ges en möjlighet att bekanta sig med hela arbetsplatsen utifrån ett chefsperspektiv. En oerhört viktig ritual blir då fikapauserna. Detta så ursvenska ”fika” är ju så mycket mer än bara kaffe och en bulle. Det är även en ventil för spänning och frustration. En möjlighet att få träffa chefen på tu man hand. En kopp kaffe och en bulle är kanske vårt bästa sätt att assimilera människor.

Chefsutbildning

Många svenskar med utländsk bakgrund har berättat hur viktigt det var med ”fika” för deras integration i det svenska samhället. Så även för en ny chef. Jag är nästan böjd att säga att det kanske bästa i en chefsutbildning för den som är ny som chef är att besöka fikarummet ofta.

Till sist vill jag framhålla det positiva med en chefsutbildning som påbörjas innan tillträdet. Samt kanske även möjligheten att gå dubbelt med den tidigare chefen. Detta gör att pressen på den som är ny som chef minskar avsevärt. Mindre press är ofta ett nyckelord i dessa sammanhang.

Chefen och chefsutbildning