En chefs ekonomiska arbete

Inlagd: 29 april, 2013 av Peter Ström

En chefs ekonomiska arbete – lär dig företagsekonomi Just vidareutbildningar för ekonomichefer är av väldigt stor betydelse i många verksamheter eftersom det är dem som har ansvaret över att alla viktiga beslut tas, och också att det är rätt beslut, det beslut som man gynnas mest av och som får mest positiva effekter. Därför ställs […]

Chefsutbildning för ny som chef

Inlagd: 15 april, 2013 av Peter Ström

Chefsutbildning för ny som chef Att vara ny som chef innebär oftast att du får fler och nya ansvarsområden än du tidigare haft och i och med detta även ett ökat ansvar. Det är inte alltid enkelt att veta hur dessa ska struktureras på bästa sätt och hur du ska lägga upp ditt arbete. Att […]