Chefsutbildning för nyblivna chefer

Inlagd: 19 mars, 2013 av Peter Ström

Chefsutbildning för nyblivna chefer

Nu när du är nybliven chef är det några saker som du behöver tänka igenom. Ett tips är att be din arbetsgivare att få gå en chefsutbildning, som förbereder dig inför ditt nya jobb. Det är ett bra sätt att frigöra tid för eftertanke och reflektion, samtidigt som du inhämtar den kunskap du behöver i chefsrollen. Du får nu nytt ansvar och med det följer nya befogenheter och utmanande arbetsuppgifter. Du har en mängd olika områden att bekanta dig med och ett antal medarbetare att lära känna. Du ingår nu i andra grupper, såsom ledningsgrupp och olika ansvarsgrupperingar.

Kanske känner du redan dina medarbetare, eftersom ni arbetat tillsammans tidigare. Men det är skillnad att känna dem som nybliven chef och som arbetskamrat. Kanske märker du redan en viss skillnad i attityd och uppträdande mot dig, nu när du är deras chef. Det går ofta med automatik, eftersom de i och med din nya roll hamnat i beroendeställning till dig. Under din chefsutbildning får du lära dig att hantera den nya situationen, där du går från kompis och gruppmedlem till chef och beslutsfattare. Det kan kännas ovant och konstigt att plötsligt vara den som alla måste vända sig till.

Som nybliven chef kommer du säkert att märka att det är svårt att få tiden att räcka till. Förutom att förhållandet till dina före detta kollegor har förändrats har även förhållandet till chefer, kunder och leverantörer ändrats. Låt det ta lite tid att bli varm i kläderna och gå en chefsutbildning, så att du får kännedom om vad som förväntas av dig. Då blir det lättare att tackla alla nya uppgifter och hantera de nya relationerna till övriga både inom och utom verksamheten. Du lär dig hur du ska kommunicera internt och externt och att utveckla din egen ledarstil.

Chefsutbildning ta även upp svensk arbetsrätt

Ett särskilt avsnitt under din chefsutbildning brukar ägnas åt området arbetsrätt. När du är nybliven chef är du också ny på att skriva anställningsavtal, sätta lön, förhandla om förmåner, hålla medarbetarsamtal och rekrytera. Kanske har du en personalavdelning att vända dig till för vägledning, men du behöver ha grundläggande kunskaper om lagar, regler och kollektivavtal för att uppfattas som trovärdig. När du t ex sitter under medarbetarsamtalet måste du ha regelverket i ryggen för att kunna genomföra ett konstruktivt och givande samtal, både för din och din medarbetares skull. Allt behöver du inte kunna, men tillräckligt för att utstråla säkerhet och lugn.

Att coacha medarbetare är populärt idag och också mycket användbart. Din chefsutbildning brukar ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla dina anställda. På köpet utvecklar du dig själv nu när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. Du får kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt, vilket kan ge nya infallsvinklar både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenhet. Detta är speciellt användbart i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas.

Chefsutbildning - chefsrollen

Chefsutbildning

Lämna en kommentar