Utbildningskonsulterna

Inlagd: 2 december, 2012 av Peter Ström

Företagsanpassad utbildning är framtiden tror utbildningskonsulterna

Ledarskapsutveckling som företagsanpassad utbildning på företaget står som nummer fem på analysbolaget Spanarnas lista över utbildningstrenderna 2012. Företag väntas på ett mer organiserat sätt jobba med processer för att utveckla och behålla personal när bristen på kompetens förvärras. Lösningen heter företagsanpassad utbildning. Det är en trend som utbildningskonsulter märker av inom branschen och gör affärsupplägg därefter. Utbildningskonsulterna får fler och fler uppdrag och initialt använder de enkäter och gör djupintervjuer för att kartlägga utvecklings- och utbildningsbehoven i företagen. Företagsledningarna har tidigare gjort misstaget att skicka folk kors och tvärs på olika utbildningar. Det blir bara dyrt. De börjar inse att utbildning och kompetens inte bara är något man ska kryssa för i en ruta i checklistan under utvecklingssamtalet, utan fortutbildning ska utgå från företagets mål och vilken kompetens man behöver för att nå dem. Därför har företagsanpassad utbildning fått något av en renässans.

Utbildningskonsulterna börjar alltid med en kartläggning för att ta reda på vilka utvecklingsbehov de anställda anser sig ha. Hittills har utbildningskonsulternas teknik varit att intervjua chefer på olika nivåer inom företaget för bästa möjliga företagsanpassad utbildning. Trenden är klar, nu i höst efterfrågas utbildning personlig effektivitet. Många känner stress, att de inte hinner med och kraven höjs hela tiden i kärva tider. Yngre anställda behöver gå kurser i att skriva och det finns idag kurser både i konsten att skriva mejl, affärsengelska och i att skriva sms. Det kan handla om allt från att formulera sig på ett professionellt sätt till att det finns etiska regler och lagliga begränsningar för vad och hur man skriver. Utbildningskonsulterna konstaterar att allt kring muntlig kommunikation också är hett som företagsanpassad utbildning, typ presentationsteknik och argumentationsteknik. Även hur man använder sig av olika medier för att nå ut med sitt budskap är hett ämne. Informationsbruset är enormt och det blir allt viktigare att kommunicera på rätt sätt. Både internt och med kunder.

På ledarskapssidan ser utbildningskonsulterna behov av ledarskapsutveckling i olika former, men främst att de genomförs som företagsanpassad utbildning. Här vill man förstå hur medarbetarna tänker och hur man kan få dem att prestera bättre. Att företagen lejer ut kompetenskartläggningsuppdraget till olika utbildningskonsulter handlar främst om att de själva inte har tid. Att från HR-avdelningen möta spontana önskemål om olika utbildningar blir snabbt för mycket. Och det är lätt att man fastnar i att anlita stora utbildningsaktörer som känns som de säkraste korten. Men inom specialområden finns det en rad mindre utbildningsföretag som är otroligt skickliga, nischade, billigare och mer flexibla i att ta fram programupplägg för företagsanpassad utbildning.

Utbildningsleverantörerna har också noterat en skillnad mellan kvinnor och män i samma befattningar. Kvinnorna kommer väl förberedda till informationsmötena, de har tänkt igenom vad de har för utvecklingsbehov och har även en plan för sig själva och sina team. Männen, generellt, har varit sämre förberedda. Som kvinna måste man vara mycket mer kompetent för att komma till samma chefsnivå, det blir tydligt vid intervjuer inför en företagsanpassad utbildning. Utbildningsleverantörerna har inte märkt någon nedgång i uppdrag på grund av den skakiga världsekonomin utan tror att företagen istället ser att det blir ännu viktigare att ha en kostnadseffektiv utbildningsplan.

Lämna en kommentar