Motivation

Inlagd: 10 december, 2012 av Peter Ström

Motivation nyckeltema vid chefsutbildning

Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande, möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter. Speciellt intressant är kanske att det inte i första hand är VD-lönen som skapar denna motivation, utan faktorer som ”spänning” och ”personlig utveckling”. Även ”personlig frihet” och ”möjligheten att hjälpa andra/förbättra samhället” rankas högre än ekonomisk motivation. Och detta var extra tydligt bland de yngre personerna.

Detta är mycket intressant information för en chef, och inom ramen för en chefsutbildning kan man lära sig mer om medarbetarnas motivation och hur man använder sådan kunskap för att på bästa sätt utveckla varje persons inneboende resurser. Visserligen kan man inte befordra sina medarbetare till VD, men viktigt är ändå att förstå vilka faktorer som ökar tillfredsställelsen och därmed prestationen, vilket man kan lära sig mer om på en chefsutbildning. Att hjälpa personalen att utvecklas, genom exempelvis att ge dem större ansvar och kanske också utbildning, är en investering som kan ge snabb utdelning.

På en chefsutbildning förbättrar man sina kunskaper om ledarskap, dels i form av fakta, som exempelvis forskningsresultat och undersökningar, men även när det gäller olika chefsstilar och annan typ av metodik. Det gäller också att bli uppmärksam på sin egen chefsroll, och eftersom många tydligen drömmer om att bli chef, kan ju cheferna – allt från den närmaste avdelningschefen till VD:n – i bästa fall fungera som positiva förebilder för de anställda. Detta borde skapa en extra motivation för varje chef att förbättra sin kompetens och allmänna kunskapsnivå genom att gå minst en chefsutbildning, och på så sätt höja sin ambitionsnivå och även sin prestation som chef. Och effekten av detta blir förhoppningsvis, särskilt på litet längre sikt, en ambitiösare och bättre presterande personalgrupp.

Lämna en kommentar