Ledarskap

Inlagd: 12 december, 2012 av Peter Ström

Ledarskap

Att kvinnor i chefsposition fortfarande är en minoritet är ett känt faktum, även om det inte är så lätt att varken hitta orsaker eller lösningar. Men en amerikansk undersökning som omfattade 7280 chefer ger en hel del intressant information i ämnet. Visserligen kan förhållandena variera från land till land, men en svensk expert berättade nyligen på TV om ett föredrag om ledarskap som hon hade hållit i Brasilien, där det – något förvånande – visade sig att detta land hade samma andel kvinnliga chefer som Sverige.

Vilka faktorer är det då som skapar ett bättre ledarskap? En chefsutbildning ökar kunskaperna om detta. Förmåga att ta initiativ, inspirera och motivera personalen och utveckla både sig själv och de anställda var bland de 16 kompetenser som den omnämnda undersökningen tittade närmare på, men även analysförmåga, teknisk kompetens och strategiskt tänkande. Genom en chefsutbildning lär man sig utveckla sådan kompetens.

60 – 80 % av cheferna i undersökningen var män – ju högre nivå, desto större var den manliga dominansen. Men i 12 kategorier av 16 presterade kvinnorna bättre, och det var alltså inte bara när det gällde de ”mjuka” egenskaper som man traditionellt associerar med kvinnligt ledarskap, utan även när det gällde initiativförmåga och resultatorienterad drivkraft.

Genom en kompetensutvecklande chefsutbildning lär man sig ta fram sina medarbetares bästa egenskaper, och ju mer uppmärksam man är, desto större är chansen att man hittar chefsämnen på sin arbetsplats, såväl bland män och kvinnor. Forskning visar alltså att det i princip inte finns något specifikt kvinnligt ledarskap, utan att det snarare är så att kvinnor behöver vara extra ambitiösa för att komma till en chefsposition, och när de väl har hamnat där tar de inte sitt ledarskap för givet, utan känner alltid en utmaning att visa vad de kan.

För den kvinnliga chefen kan därför en chefsutbildning vara ett sätt att bli medveten om sin styrka, så att man kan utöva sitt ledarskap med ökat självförtroende.

Lämna en kommentar