Kurs i coaching

Inlagd: 24 december, 2012 av Peter Ström

Coaching som metod

Coachande ledarskap är en av flera lärorika ledarskapskurser. Vad innebär egentligen ett coachande ledarskap? För att kunna svara på den frågan får vi börja från början. Coaching kommer från USA och användes mest inom idrotten, men efter ett tag såg man hur användbar coachingen är, även på företags- och organisationsnivå. Den fungerar utmärkt för att vägleda och utveckla individerna inom en verksamhet och bidrar till ökad måluppfyllelse och engagemang. Coachens roll i denna process är just vägledande och stöttande, att vara en samtalspartner och lyssnare och att hela tiden se till att individen håller målet i fokus. Själva förändringsarbetet utför dock individen själv och i ett coachande ledarskap är du som coach länken mellan nuläget och målet. Samtalet mellan coachen och individen är mycket viktigt i coaching. Ni bör träffas regelbundet, för att få en effektiv och givande avstämning av hur arbetet fortskrider. Går det för lång tid finns risk för att arbetet avstannar, t ex beroende på ett oväntat hinder av något slag, som den som blir coachad inte lyckas ta sig över på egen hand. Med frekventa möten minimeras den risken, eftersom alla hinder kan fångas upp och bearbetas snabbare.

Samtalet i ett coachande ledarskap bygger till stor del på frågor från dig som coach. Genom rätt frågor kan du trigga igång processer och tankar som individen annars inte skulle blivit medveten om. Frågorna ska öppna upp för nya synsätt, nytt tänkande, nya banor och mynna ut i konkret handling som tar individen mot dennes uppsatta mål. Om du som coach märker att individen har klivit in på en väg som inte kommer att leda mot målet, måste du få tillbaka honom eller henne på rätt bana igen. Väl avvägda frågor ska få individen att själv inse vart vägen bär. Genom att lyssna uppmärksamt på svaren märker du om du lyckas nå fram och avstämningsmötena blir än mer viktiga. Kanske behöver ni öka antalet möten en period, för att säkerställa att målet är i fokus igen och att individen tar bästa vägen dit.

Coaching börjar alltid i nutid och slutar i framtid. Inom coaching är det viktigt att du som coach har rätt synsätt på din roll. Du är inte en mentor, eftersom det i mentorsrollen ligger att handleda, lära ut och visa hur individen ska göra. Du är heller inte en terapeut, eftersom denne utför behandlingar av symtom och problem. I ett coachande ledarskap är det alltid individen som själv skapar sin framgång och utför själva förändringsarbetet. Som coach ska du bygga upp och lyfta fram viljan, kraften och modet att gå mot målet och korsa mållinjen. Coaching innebär att du går vid sidan om individen, lotsar och bistår, frågar och svarar och följer med på den spännande utvecklingsresan. Du är drivande men inte styrande, du är oljan, men inte motorn.

I det coachande ledarskapet ligger att du som ledare inser att din första uppgift är att främja individens utveckling. Detta är inte så lätt som det låter, eftersom du som coach bär på en mängd erfarenheter och kunskaper, som det är väldigt lätt att vilja överföra till den som blir coachad. Självklart måste du kunna ge råd och stötta utifrån dina upplevelser och från händelser som du varit med om, men det gäller att hela tiden ställa det i relation till individens egna mål och vägar till det målet. Häri ligger kärnan i coaching och, rätt använd, leder ett coachande ledarskap till önskad förändring, förnyelse och utveckling. Allt ett detta lär du dig på våra ledarskapskurser, coaching lär du dig på kurs i coachande ledarskap.

Lämna en kommentar