Kommunikation

Inlagd: 21 december, 2012 av Peter Ström

På chefsutbildning lär du dig kommunikation

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation, och se till att alla arbetar i riktning mot en gemensam målsättning. Ständig kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ, och genom Hjärtums chefsutbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till varje situation i arbetslivet.

Det handlar om att viljan till samarbete genomsyrar hela organisationen, och ju tydligare man ser visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir samarbetsklimatet. Vilka kanaler som finns för intern kommunikation, och hur man använder dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation, kan man lära sig mer om på en professionell chefsutbildning.

Visserligen har alla stora och medelstora företag en kommunikationsavdelning, men denna hanterar ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. Dessutom kan man som chef behöva styra och optimera processerna, så att det blir en relevant internkommunikation, anpassad till problem som uppkommit inom företaget.

En modern chefsutbildning lär ut hur man arbetar med kommunikation även på ett mer informellt sätt, där man är närvarande ute på ”golvet” och inleder spontana samtal. Då kan man fånga upp intressanta förslag från medarbetarna, och även kritik som annars skulle ligga där latent, eftersom sådana synpunkter sällan tas upp på avdelningsmöten.

Som chef behöver man ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer. Genom att förstå hur de tar till sig och bearbetar ny information kan man anpassa både innehåll och kommunikationsmetoder, så att budskapet verkligen når fram.

Det tillkommer kontinuerligt stora kvantiteter ny forskning på områden som kommunikation och information, och som chef är det svårt att finna tillräckligt med tid till att hålla sig uppdaterad. En stimulerande chefsutbildning är en effektiv metod att få aktuell kunskap på viktiga delområden.

Lämna en kommentar