Kurs i coaching

Inlagd: 24 december, 2012 av Peter Ström

Coaching som metod Coachande ledarskap är en av flera lärorika ledarskapskurser. Vad innebär egentligen ett coachande ledarskap? För att kunna svara på den frågan får vi börja från början. Coaching kommer från USA och användes mest inom idrotten, men efter ett tag såg man hur användbar coachingen är, även på företags- och organisationsnivå. Den fungerar utmärkt […]

Kommunikation

Inlagd: 21 december, 2012 av Peter Ström

På chefsutbildning lär du dig kommunikation Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation, och se till att alla arbetar i riktning mot en gemensam målsättning. Ständig kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ, och genom Hjärtums chefsutbildning förmedlas mycket kunskap […]

Ledarstil för effektiv chef

Inlagd: 17 december, 2012 av Peter Ström

Utveckla din ledarstil under chefsutbildning För att bli mer effektiv som chef är det bra att bli medveten om sin egen ledarstil. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att man hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till både den egna personligheten och organisationen man arbetar inom. Under en chefsutbildning finns det mycket kunskap att diskutera […]

Ledarskap

Inlagd: 12 december, 2012 av Peter Ström

Ledarskap Att kvinnor i chefsposition fortfarande är en minoritet är ett känt faktum, även om det inte är så lätt att varken hitta orsaker eller lösningar. Men en amerikansk undersökning som omfattade 7280 chefer ger en hel del intressant information i ämnet. Visserligen kan förhållandena variera från land till land, men en svensk expert berättade […]

Motivation

Inlagd: 10 december, 2012 av Peter Ström

Motivation nyckeltema vid chefsutbildning Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande, möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter. Speciellt intressant är kanske […]

Förhandla med framgång

Inlagd: 8 december, 2012 av Peter Ström

Att förhandla med framgång är en konst Det räcker inte med att få igenom sina egna krav, för om man gör det på motpartens bekostnad kan detta ibland vara till skada för kundrelationen och därmed för det framtida samarbetet. Det leder inte till framgång. Efter en optimal förhandling reser sig båda parter från bordet och […]

Projektledning

Inlagd: 4 december, 2012 av Peter Ström

Projektstyrningsmodell och projektledning Välj en beprövad projektstyrningsmodell och se till att viljan till förändring finns hos den högsta ledningen. Låt inte en konsult införa metoden utan använd en intern utsedd person som ansvarar för metoden och kompetensöverför metodiken via en mentor. Det borgar för en stark projektledning. Fastställ en policy och riktlinjer för dess efterlevnad. De […]

Utbildningskonsulterna

Inlagd: 2 december, 2012 av Peter Ström

Företagsanpassad utbildning är framtiden tror utbildningskonsulterna Ledarskapsutveckling som företagsanpassad utbildning på företaget står som nummer fem på analysbolaget Spanarnas lista över utbildningstrenderna 2012. Företag väntas på ett mer organiserat sätt jobba med processer för att utveckla och behålla personal när bristen på kompetens förvärras. Lösningen heter företagsanpassad utbildning. Det är en trend som utbildningskonsulter märker […]

Multitasking

Inlagd: 1 december, 2012 av Peter Ström

Multitasking med en stenåldershjärna I takt med informationssamhällets utveckling ökar antalet böcker och forskningsprojekt där man studerar och diskuterar hjärnans arbetsminne. Å ena sidan har vi fortfarande på många sätt en stenåldershjärna, även om mängden information som en människa bearbetar idag kanske är flera tusen gånger större än på stenåldern, då på den tiden visste […]