Projektledning

Inlagd: 28 oktober, 2012 av Peter Ström

Projektledning i praktiken Kurs i projektledning – intern eller extern kurs i projektledning diskuteras ofta. Det finns för- och nackdelar i båda fallen. Ofta väljer man intern projektledning i praktiken, det vill säga företagsledningen plockar ut projektledaren och projektmedlemmarna i det egna företaget. Det är personer som på ett eller annat sätt har visat sig […]

Coachen

Inlagd: 25 oktober, 2012 av Peter Ström

Coachen i Bayern Tyskt ledarskap är bra. Coachen i Bayern är ledsen och det råder ledarskapskris i det stortyska laget. En kris därför att klubbledningen saknar utbildning i coachande ledarskap. Bayern München dominerade Champions League-finalen fullständigt, men förlorade ändå. Några talade om otur, andra menade att FC Bayern hade sig självt att skylla. Nu måste man […]

Utbildning ledarskapsutbildning

Inlagd: 23 oktober, 2012 av Peter Ström

Mer utbildning i migrationsprocessen Utbildning i allmänhet men ledarskapsutbildning i synnerhet för utlandsfödda svenskar uppmärksammas alltmer. Klart är dock att kompetensen hos utlandsfödda akademiker, om vi nu tittar på den gruppen, är att vi inte tillvaratar dessa invandrare fullt ut i Sverige. Utlandsfödda akademiker är i högre utsträckning än infödda akademiker arbetslösa och arbetar oftare i […]

Ledarskap för teamledare

Inlagd: 18 oktober, 2012 av Peter Ström

Ledarskap för teamledare Ledarskap inom vården är mycket viktig. Under sina snart 20 år som ledare och teamledare inom sjukvården har Anna Carlsson haft ansvar för grupper på alltifrån 10 till 30 personer på avdelningen. Och många gånger har hon fått omvärdera och fundera över sin roll som ledare. I starten av sin karriärutveckling som […]

Chefer

Inlagd: 15 oktober, 2012 av Peter Ström

Coacha kvinnor till chefer Utredningsföretaget Moderna chefer gav ut en rapport som visar att företag med fler än 40 procent kvinnor i ledningen har högre vinstmarginaler och högre omsättning än i företag med endast män i ledningen. Enligt chefsindex är risken att för kompetensbrist anses vara den största företagsrisken enligt toppchefer världen över. Detta borde […]

Chefer

Inlagd: 12 oktober, 2012 av Peter Ström

Chefer i förändring Ledarskapsutbildning anordnas för chef i staten. När riksdagen fattade beslut om chefer och en ny statlig personalpolitik för många år sedan skulle det bli ett medel för förändring och effektivisering av statens verksamhet. Den nya personalpolitiken skulle präglas av starka chefer, ideal om demokrati, rättvisa, rättsäkerhet och opartiskhet. Även anställningstrygghet och tillgång […]

Chefen

Inlagd: 10 oktober, 2012 av Peter Ström

Chefen och lönesamtal Lönesamtal om lönen är på tapeten inför årets avtalsuppgörelse. Man kan notera att under de senaste tjugofem åren har utvecklingen gått mot mer individuella löner och löneförhandlingar direkt med chefen i lönesamtal. Det gäller inte minst landets mellanchefer och de många av dem tror att det är ett sätt att påverka både lönen […]

Arbetsplatsen

Inlagd: 6 oktober, 2012 av Peter Ström

Arbetsplatsen synas av nybliven chef Arbetsplatsen är viktig, inte minst för dig som är nybliven chef. På senare år har flera olika aktörer, framförallt inom regeringskansliet , börjat tala om att arbetsmiljöbetet inte bara ska handla om att skydda löntagare från sjukdomar och skador utan även om själva arbetsplatsens utformning .Arbetsplatsen ska också bidra till […]

Projekt

Inlagd: 3 oktober, 2012 av Peter Ström

Projekt ur verkligheten Projekt kan vara livet ut. Janne fick en gång ett erbjudande om ett vikariat i Ludvika efter att ha gått en ledarskapsutbildning inom hemvärnet. Tveksam åkte han dit och slogs av hur fantastiskt vackert det var. Så när han kom hem tog han en tändsticksask och skrev Skåne på ena sidan och […]