Utvecklingssamtal

Inlagd: 3 juni, 2012 av Peter Ström

Utvecklingssamtal | Medarbetarsamtal Att som chef ha en god dialog med sina medarbetare genom medarbetarsamtal / utvecklingssamtal måste ses som en nödvändighet, både för att verksamheten ska fungera bra och för att de anställda ska känna trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Kontinuitet är ett ledord, liksom en i förväg fastställd mall att gå efter. Att […]